رمضان مبارک :) دعاهاتون مستجاب
دریافت تندیس غرفه برتر از سرکار خانم مهندس جلودارزاده درنمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار
پرداخت اینترنتی با کارت های عضو شتاب