نام کالا : لیوان و نعلبکی نارنجستان


شامل یک لیوان دسته دار با طرح گل  و یک نعلبکی نارنجی

دست ساز

ابعاد لیوان : دهانه به قطر 8 سانتی متر و ارتفاع لیوان : 11 سانتی متر 

ابعاد نعلبکی : دایره به قطر 12 سانتی متر 

 

لیوان
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها