نام کالا: تابلو خوشنویسی صنوبر

من گدا و تمنای وصل او هی هات/ مگر به خواب نسیم خیال منظر دوست
دل صنوبریم همچو بید لرزان است/ ز حسرت قد و بالای جون صنوبر اوست

ابعاد: ۱۸*۱۳

خوشنویسی: استاد جعفر آذری

تابلو
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها

1 2 
<<    <      >    >>