نام کالا: زنگوله سفید

طول   زنگوله : 9 سانتی متر قطر دایره زنگوله : 6 سانتی متر

ترکیبی از نخ و سفال و مهره های رنگی

مناسب برای دیوارکوب یا آویز بالای در

دیوارکوب
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها