نام کالا: ست 12تکه بارانا

شامل شش عدد پیش دستی پنج پر

،  شش عدد پیاله، یک شکلات خوری دار،  یک عدد ظرف بیضی تک پرنده، یک عدد ظرف پنج پر دو پرنده، یک عدد ظرف میوه خوری بیضی،یک عدد سینی بیضی به همراه شش استکان و یک کاسه چهارپرتک پرنده - یک عدد کاسه پنج پر نک پرنده 

جنس : سرامیک

ابعاد شکلات خوری: دایره به قطر 15 و ارتفاع 9 سانتی متر

ابعاد کاسه پنج پر دو پرنده: دایره ای به قطر 21 سانتی متر - ارتفاع: 5 سانتی متر

ابعاد سینی بیضی بزرگ:  19*30  سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر

ابعاد سینی بیضی کوچک:  20*10  سانتی متر و ارتفاع 2 سانتی متر

ابعاد میوه خوری بیضی:  19*30  سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر

ابعاد پیاله دایره ای: دایره ای به قطر 9.5 سانتی متر - ارتفاع: 5 سانتی متر

ابعاد پیش دستی پنج پر: دایره ای به قطر 15 سانتی متر - ارتفاع: 1 سانتی متر

طول پرنده ها : 9 سانتی متر 

استفاده به عنوان  ظرف انار، آجیل خوری، تزیینی و دکوری

بدلیل دست ساز بودن فرم ظرف ها و انداازه ها ممکن است متفاوت باشد

زمان آماده سازی: 10 روز پس از تکمیل سفارش

 

ست ظروف
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها

<<    <      >    >>