نام کالا :ست ظرف

جنس : سرامیک

شامل یک کاسه تک  پرنده متوسط-  یک پیاله کوچک پرنده دار

ابعاد کاسه متوسط : دایره ای به قطر 12 و ارتفاع 5 سانتی متر

ابعاد پیاله پرنده دار : دایره ای به قطر 9 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر

کاری از گروه : بهرامی

ست ظروف
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها