نام کاالا: نمکدان

جنس : سرامیک

رنگ: سفید

ابعاد  دایره ای به قطر 5.5  سانتی متر

ضخامت 2 سانتی متر

قابل استفاده برای نمکپاش و فلفل پاش

کاری از گروه : بهرامی

نمکدان- بانکه
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها