<p> <strong>نام کالا: ظرف ادویه&nbsp;</strong></p> <p> شامل&nbsp; دو ظرف ادویه سرامیکی با در چوبی و پرنده سرامیکی</p> <p> ابعاد ظرف کوچک : &nbsp;دایره ای به قطر 7 سانتی متر - ارتفاع&nbsp; 7 سانتی متر</p> <p> ابعاد ظرف بزرگ : &nbsp;دایره ای به قطر 7 سانتی متر - ارتفاع&nbsp; 14 سانتی متر</p> <p> &nbsp;قابل شستشو</p> <p> قابل استفاده به عنوان ظروف ادویه</p>

نمکدان- ظرف ادویه
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها