نام کالا: لیوان 

شامل یک لیوان و نعلبکی

ابعاد لیوان: قطر 8 و ارتفاع 10 سانتی متر 

ابعاد نعلبکی: دایره به قطر 13 سانتی متر 

دست ساز 

به دلیل دست ساز بودن ظروف دفرمه می باشند.

 قابل شستشو

 

لیوان
فقط کالاهای موجود نمایش داده شود نمایش همه کالاها