1. ارسال فوری در چه روزهایی انجام می شود؟

روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه برای سفارشاتی که از 8 تا 16 در سایت ثبت شوند، ارسال فوری همون روز ارسال می گردد.

2.سفارشات کادو پیچ به چه شکل کادو می شوند؟

بسته هایی که بشکل کادو هستند به شکل زیر کادو می شوند و روی آن ها کارت با متن مورد نطر شما قرار می گیرد.

3. چه کالاهایی را می شود کادو پیچ کرد ؟

سفارشاتی که بدلیل حجم با تعدد کالا خیلی زیاد باشند، قابل کادو کردن نیستند.

4. برای ارسال در تهران قبل از ارسال هماهنگی انجام می شود؟

بله قبل از ارسال با کاربر تماس گرفته می شود و درصورتی که پاسخگو نباشند ارسال انجام نمیشود حتی در موارد ارسال فوری!